Attraktionslagen bevis / forskning

Här kan du läsa 6 olika fakta som visar att attraktionslagen är på riktigt. I slutet hittar du även länkar till experiment som du kan prova själv för att bota din skepsis. 

1. Attraktionslagen har platoniska rötter

Så långt tillbaka som 391 f.Kr. noterade den berömda grekiske filosofen Platon att “likes tenderar att tycka om”. Som ni vet är detta extremt nära slogan “lika attraherar lika”. Vilket inkapslar nyckelbudskapet i attraktionslagen.

2. Kraften i positivt tänkande har stöd i medicinska tidskrifter

Ett framstående exempel på vetenskapligt stöd för lagen om attraktion finns i Yonsei Medical Journal 2007.

Koreanska forskare Ji Young Jung et al fann att det fanns ett starkt samband mellan positivt tänkande och övergripande livstillfredsställelse i befolkningen. Detta ekar känslorna hos forskare som föreslår positiva tänkande övningar som ett sätt att öka manifestationspotentialen.

Som författarna till den medicinska tidskriftsartikeln noterade, “ger dessa resultat ett löfte om positivt tänkande som ett tillvägagångssätt för psykologiska insatser som syftar till att främja livets tillfredsställelse.”

3. Neurologer vet att visualisering skapar en bättre framtid

Forskare som arbetar vid Wellcome Trust Center for Neuroimaging vid Institute of Neurology i London har upptäckt att människor som visualiserar en bättre framtid är mer benägna att kunna förverkliga den framtiden.

Detta är naturligtvis precis vad lagen om attraktion säger till oss. Den säger att dagliga, levande mentala bilder av ett bättre liv bidrar till att dra det livet mot oss. I publikationen som dokumenterar sina fynd skrev neurologerna: “Möjligheten att konstruera ett hypotetiskt scenario i ens fantasi innan det faktiskt inträffar kan ge större noggrannhet när det gäller att förutsäga dess slutliga resultat.”

4. Psykologer stöder användningen av bekräftelser

Bekräftelser-ett annat viktigt verktyg i din Law of Attraction-arsenal-stöds också väl i den psykologiska litteraturen.

Till exempel har en forskare vid University of Exeter publicerat om konstruktivt repetitivt tänkande. De fann att människor som konsekvent säger till sig själva att de kan nå ett mål är mer benägna att säkra ett positivt resultat.

Bekräftelser har visat sig hjälpa till att återhämta sig från trauma, förbättra planering i förväg, hjälpa till att behandla depression och öka fysisk hälsa.

Om du vill upptäcka en rad bekräftelseexempel och vår fullständiga steg-för-steg-guide, se till att få tillgång till din fullständiga LOA-verktygssats, klicka här nu.

5. Spegelneuroner hjälper till att förklara spridningen av goda vibrationer

En stor del av lagen om attraktion är att lära sig att vara en öppen, glad person som vibrerar med hög frekvens och framkallar ett positivt svar hos andra.

Det sätt på vilket vi sprider goda attityder till andra människor och attraherar vänlighet, generositet och framgång kan delvis förklaras med hänvisning till spegelneuroner – neuroner som “speglar” det beteende vi observerar.

Med andra ord, när någon ser dig utstråla positivitet speglas samma svar i observatörens hjärna.

Detta kan få dem att agera positivt mot dig också. Samtidigt visar studier på amygdala (hjärnans känslomässiga centrum) att vi framkallar känslor av rädsla och ångest hos andra om vi själva är rädda eller oroliga!

Detta är ytterligare bevis för att förklara Law of Attraction-teoretikerns påstående att negativt tänkande kan förhindra framgång, välbefinnande, kärlek och mänsklig koppling.

6. Genetiker visar att begränsande uppfattningar ärvs

Du ska inte känna skuld för dina begränsande övertygelser, utan snarare arbeta med att identifiera och ändra dem. Banbrytande genetisk forskning visar varför du inte ska skylla dig själv för de negativa övertygelser som kan hindra dig från att manifestera effektivt.

Specifikt har forskare i Atlanta funnit att när möss associerade doften av körsbärsblommor med en elektrisk stöt, blir de så känsliga för den doften att de faktiskt överför sin rädsla till sina avkommor genom sin genetiska kod.

Det betyder att även möss som inte upplevde en chock kommer att frukta doften av körsbärsblommor. Även hjärnbildningsstudier visar att denna ångest representeras av närvaron av olika neurologiska receptorer.

Så även om du kanske har övertygelser som håller dig tillbaka, är du inte ensam ansvarig för dem (även om du har makten att övervinna dem).

Som ovanstående antyder har akademiker från ett brett spektrum av områden alltid varit medvetna om några av de begrepp som ligger under lagen om attraktion, och det finns ett ökande intresse för att hitta nya neurologiska bevis för att stödja vår förmåga att manifestera vad vi vill ha från livet.

Håll koll på de senaste resultaten inom biologi, psykologi, genetik och neurovetenskap.

Du kommer säkert att få reda på ännu mer vetenskapliga fakta om attraktionslagen om varför arbete med lagen om attraktion kan vara så effektivt.

Attraktionslagen vetenskap - Vad säger egentligen forskarna?

Traditionell vetenskap har genom åren gjort allt i sin makt för att diskvalificera attraktionslagen. Det finns många som fortfarande inte tror på dem. Lagen om attraktion är inte vetenskaplig erkänd idag. Men det finns däremot extremt många forskare som tror på attraktionslagen, speciellt dem som har studerat universums lagar och kvantfysik.

Ett annat känt exempel är astronauter, många astronauter vittnar att när dem har kommit utanför jordens omlopp för första gången och sneglar tillbaka på jorden så har dem insett att det måste vara någon slags högre makt som har skapat jorden.

Attraktionslagen forskning - Experimentera själv med dessa guider:

Innan du frågar: Hur manifesterar jag pengar, kärlek, bättre karriär och så bör du läsa dessa 3 böcker. Det är ett solklart minstakrav för att förstå hur lagen om attraktion fungerar.

Få attraktionslagen att fungera för dig

Bok 1

Gratis ljudbok
4.5 ★★★★★
 • Lär dig grundreglerna för att få attraktionslagen att fungera för dig.
 • Lyssna helt gratis i 30 dagar
 • Förändra ditt liv på riktigt
 • Ingen bindningstid
 • OBS: Boken är på Svenska
Börja här

Bok 2

Gratis ljudbok
4.5 ★★★★★
 • Den sista ingridiensen som nästan alla saknar. Utan detta fungerar inte attraktionslagen.
 • Förändra ditt liv påriktigt
 • Lyssna helt gratis i 30 dagar
 • Ingen bindningstid
 • OBS: Boken är på Engelska
Steg 2

Bok 3

Gratis ljudbok
4.5 ★★★★★
 • Förändra ditt liv genom att förändra dig själv.
 • Avancerad nivå. Läs de två första böckerna innan.
 • Lyssna helt gratis i 30 dagar
 • Ingen bindningstid
 • OBS: Boken är på Engelska
Steg 3